Kvällskurser

Malmö folkhögskola erbjuder kvällskurser för dig som arbetar eller har annan sysselsättning på dagtid. I dagsläget har vi två kvällskurser i Malmö. Skolan är ett centrum för dyslexi och dyskalkyli. Kvällskursen Läs- och skriv är för dig som tycker det tar emot när du skall läsa eller skriva. Vi har även en kvällskurs i matematik där du bland annat kan lära dig grunderna i matematik, vardagsekonomi och annat enligt kursdeltagarnas önskemål. Under båda kurserna ger vi dig möjlighet att hitta och utveckla olika strategier. Kursansvarig är specialpedagog Jörgen Carlsson Danilo. Välkommen att kontakta skolan på 040-671 51 00.

Adress

Malmö folkhögskola
Trindyxegatan 213 76
Malmö

Telefon och mail

Växel: 040-6715100
Mail: exp@malmofolkhogskola.se

Intranät

Logga in

© Malmö Folkhögskola 2021